... nejen nohami jsem v oblacích ...

27 červen 2006

Lapidary times

25 červen 2006

Try to save...


V minulých 50 letech lidé měnili ekosystémy rychleji a ve větší míře než kdykoli v dosavadních dějinách, a to především proto, aby uspokojili rychle rostoucí poptávku po potravinách, čisté vodě, dřevu, tkanivech a palivu. Vyhynutí hrozí deseti až třiceti procentům savců, ptáků a obojživelníků. Významné a převážně nezvratné změny v různorodosti života na Zemi jsou stále intenzivnější. Tempo vymírání živočišných druhů je přibližně tisíckrát vyšší než před nástupem průmyslové civilizace. Stupňuje se kácení a vypalování pralesů v Amazonii, subsaharské Africe i v Tichomoří. Odumírají korálové útesy a mangrovníkové porosty, spolu s nimi se rozpadá přirozená ochrana proti tropickým bouřím a vlnám tsunami.

Upojenie

19 červen 2006

Somewhere nowhere

Aneb makrální pokusy z naší botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Teda sám jsem se divil kolik různých druhů rostlin tam pěstují a to jsem byl jenom venku a ne ve sklenících kde jsou ještě další druhy skleníkových rostlin. Musím uznat že se poslední dobou cítím jaksi na okraji a nevím kdy spadnu tak mi pár chvil v zahradě zpříjemnilo všední den a zahřálo mě u srdce pohledem na tu květenu;-)

05 červen 2006

Sorrow

I Still Haven't Found What I'm Looking For

Tohle doma raději nezkoušejte

Musím uznat že už jsem si mnohokrát pohrával s myšlenkou rozpustit v mikrovlnné troubě plísňový sýr nebo nivu, ale nikdy jsem pro jistotu nebezpečně hrozícího zápachu nic podobného neuskutečňoval. Ale jelikož velice rád experimentuji již od útlého dětství, tak jsem se dnes o tento experiment pokusil. Řekl jsem si, že nebudu troškař a když už, tak už to zkusím s něčím "voňavějším". A tak jako nejvhodnější volba se osvědčily pravé Olomoucké tvarůžky. No, opravdu Vám předem radím, ať se o tento experiment raději doma nepokoušejte, anebo pokud ano, tak jen za Vaší přítomnosti. Věděl jsem již předem že kdybych vložil do mikrovlnky tvarůžky jen volně nezakryté, tak by to trouba vzala za své a jakákoliv následně ohřátá potravina by nesla vůni "čehosi" co si každý domyslí sám. Tak jsem pro toto opatření vložil tvarůžky přímo z lednice do speciálních misek určených na ohřev potravin v mikrovlnné troubě. Jsou skvělé v tom, že mají velmi dobře těsnící víko, které jsem přesně pro tento účel potřeboval. Je nutné si dát velmi záležet na tom aby víko velice pevně sedělo na misce a aby bylo skutečně dobře uzavřené (pokud možno neprodyšně). No a o vše následné se postarají mikrovlny . Řekl jsem si, že 30 s při výkonu 800 W by mohlo stačit a nyní už stačilo zmáčknout button START a čekat co se bude dít. Po třiceti nekonečných sekundách očekávání jsem se bál a zároveň těšil co matka příroda dokáže vytvořit za pachy. Po otevření dvířek mikrovlnné trouby jsem byl překvapen mírnou vůní, kterou následně brácha nazval slepičí kuřince. Sám jsem se divil že je něco cítit i přes tak dobře uzavřenou misku. No a po otevření víka jsem měl pocit, jako bych dostal silnou ránu pěstí přímo do nosu. Byl to skutečně oslnivý pocit, který byl až silně štípavý v nose. No ale na chlebu chutnaly dobře až na ten zápach. Ještě několik hodin po tomto experimentu byly "slepičí kuřince" cítit v celém bytě a nebohá miska dostala úděl, že bude pro příště určena jen pro tento účel, protože nic ostatního se v ní již připravit nedá, neboť zápachu se nedalo zbavit i po několikanásobném vymytí. Ale to je důkaz toho že na první pohled věci nechutné, slizké, mazlavé, tekuté a smrduté nemusí zas špatně chutnat. Dobrou chuť!

04 červen 2006

Co mi běží hlavou...

V poslední době mi občas hlavou běhají beztvaré myšlenky, na které často sám neznám odpověď, ale co se dá dělat. To jsem prostě já. Ale někdy příjdou i takové, nad kterými se i zamýšlím a rozvádím je do dlouhých myšlenkových pochodů. Říkám si celkem kosa na červen a vzápětí si odpovím 30%. Golfský proud, který je významným zdrojem tepla pro evropský kontinent, zeslábl o 30 procent. Pokud bude tento trend pokračovat, teploty na severu a západě Evropy v blízké budoucnosti poklesnou. Tepelná energie, přenášená prostřednictvím jednoho z nejsilnějších oceánských proudů na Zemi, ovlivňuje charakter počasí na většině evropského kontinentu. Od rovníku směřují k severozápadnímu pobřeží Evropy nepřetržitě miliardy tun ohřáté vody. Jenomže v posledních době vědci zaznamenali řadu změn včetně poklesu objemu pohybující se teplé vody o 30 procent. Je pravda, že síla Golfského proudu přirozeně kolísá, a to ve zhruba sedmdesátiletých cyklech, jenomže jeho nynější slábnutí je zcela v rozporu s tímto dlouhodobým cyklem, protože od poloviny 70. let by měl naopak sílit. Zpomalení a slábnutí se týká především jižního vratného proudu, který odvádí chladnou vodu ze severozápadního Atlantiku na jih. V tropických oblastech se voda ohřívá, stoupá k hladině a jako Golfský proud se vydává napříč oceánem. Hlavní proud tvoří subtropickou cirkulaci, zatímco slabší směřuje na severovýchod až na úroveň Grónska a Islandu. Oceánologové měří intenzitu atlantických proudů od roku 1957. Ještě v roce 1992 se zdálo, že je všechno v pořádku. Menší změny byly zaznamenány při monitoringu v roce 1998. Ovšem údaje z roku 2004 vědce šokovaly. Intenzita Golfského proudu se snížila z 20 sverdrupů na 14. (Sverdrup je jednotka pro přenos objemu, používá se v oceánografii pro měření objemu mořských proudů. 1 sverdrup = 1 milion tun vody za sekundu). Zkušební měření se provádějí v různých hloubkách oceánu podél 25 rovnoběžky od Bahamských ostrovů a Floridy až po Kanárské ostrovy a Maroko. Funkci dopravníkového pásu narušuje zvýšený úhrn dešťových srážek a tání ledovců. Snižuje se tím slanost a hustota vody v oceánech. Rozředěná voda nemůže klesnout a vrátit se zpět na jih k rovníku. Přírodní pumpy u pobřeží Grónska selhávají. Jelikož ze severu voda neodtéká, proud směřující k Evropě slábne. O to více však zesiluje subtropická cirkulace. Může se to zdát paradoxní, ale současné poznatky svědčí o tom, že globální oteplování nastartovalo proces, jehož následnou fází bude malá nebo velká doba ledová. Snížení teploty v Evropě bude doprovázeno zvýšením teploty v rovníkových oblastech, odkud se teplo přestane odčerpávat. V našich zeměpisných šířkách se slábnutí Golfského proudu začně projevovat pozvolným přituhováním zimy. Ostatní části planety by se potýkaly střídavě s extrémním suchem a záplavami. Změnu charakteru počasí by pocítli lidé v Africe, v prostoru Karibského moře a ve středoamerickém regionu. Je ovšem těžké cokoli konkrétního s určitostí předpovědět. Stále ale plně nechápeme, jak systém klimatických změn funguje. Tak alespoň doufám že můj příští pochod myšlenek v mojí hlavě bude o něco optimističtější.