... nejen nohami jsem v oblacích ...

16 září 2007

Příchod podzimu

Po dlouhé odmlce se vracím až na sklonku podzimu, kdy jsou chladná rána a do člověka vstupuje sentimentální melancholická nostalgie, která mě vždy inspiruje, abych se vzepřel a udělal něco nového. I když si nejsem zcela jistý, zdali jsou lepší zimní dlouhé večery nebo podzimní chladná rána, ale je jisté, že dlouhé letní teplé dny už jsou za horizontem včerejška...