... nejen nohami jsem v oblacích ...

26 únor 2007

Imprese

Inverzní počasí, nepříjemný mráz a soumrakové světlo u řeky mi připomnělo ruské básníky, kteří se nechali inspirovat drsnou krajinou i rázem počasí. Když E. Manet vystavil roku 1863 v Sabonu obraz Snídaně v trávě, který vyvolal skandál, stal se uznávaným vůdcem skupiny mladých malířů, navštěvujících Café Guerbois, přestože se nikdy nestal impresionistou v pravém slova smyslu. V úzkém smyslu jde o zachycení skutečnosti v plenéru, pracující s paletou čistých barev, jež se spojují ve výsledný obraz teprve na divákově sítnici. Barva je vlastně světlem a vzniká rozkladem slunečního paprsku, proto se soustřeďovali impresionisté na zobrazování světelných reflexů, vybírajíce si k tomu účelu vhodné náměty. Zejména krajiny s vodními plochami:-)

15 únor 2007

Urban area

13 únor 2007

Waiting on spring

Někdy ani sám nevím, jak se dá popsat stav mysli, nebo jak obtížné je zaznamenat pocity pomocí fotografie, ale jednoznačně je jisté, že základním principem toho všeho je podstatná myšlenka, nápad a zachycení atmosféry, která vyvolá v nitru člověka emoce, množství různorodých pocitů, abstraktních myšlenek a rozšíří obzor lidské důmyslnosti ve smyslu poznávání světa a jeho chápání. Akorát mne v poslední době mrzí, když značná část z nás tento svět vnímá všemi smysly, že pak už jen snáze dokážeme vést kritiku o zachycení formy obrazu, aniž bychom sami upřesnili tendence chápání světla a prostoru...

04 únor 2007

Frozen silence